ENG | EST |
banner
 
AVALEHELE
 
TUTVUSTUS
 
TOOTED
 
  Allu
  AlluSC
  AlluSM seeria
  Stabilisatsiooni süsteem
  PF
  PM
  DAC
  Aunasegaja
  Vibroplaat
  Lisaseadmed
  Tana
  Keestrack
  Peterson
  Morbarck
MATERJALID
 
KONTAKT
 
     

Stabilisatsiooni süsteem

ALLU stabiliseerimissüsteem on kiire, ökonoomne ja keskkonnasõbralik meetod pehmete pinnaste tugevdamiseks ja dünaamilise jäikuse suurendamiseks ning pinnase deformeeruvusomaduste parandamiseks, sobiv saastunud pinnase töötlemiseks.

ALLU stabiliseerimissüsteem koosneb kolmest komponendist: ALLU PF survemahutist juhitakse ja doseeritakse sideainet ekskavaatori külge kinnitatud ALLU PM segamisseadmele, mis seejärel segab sideaine pinnasesse. ALLU DAC andmekogumissüsteem mõõdab, kontrollib ja esitab andmeid kogu stabiliseerimisprotsessi jooksul.
Pinnase stabiliseerimismeetod on kiire ja ökonoomne lahendus pehmete pinnaste parandamiseks, mis seisneb sideaine lisamises pinnasesse. Näiteks saab stabiliseerimismeetodi abil erinevat tüüpi savi, turvast, põhjasetet ja teisi pehmeid pinnaseid muuta tahkeks,kandvaks kihiks.
ALLU stabiliseerimissüsteem võimaldab ligipääsu kohtadele, mille aluspind on töötamiseks liiga pehme, näiteks rabad. Stabiliseerimismeetodit saab kasutada ka saastunud materjalide töötlemiseks, ümbritsedes saasteained stabiliseeritud pinnasega  peatades nõnda nende levimise ümbritsevale alale.
Projektid, milles kasutati pinnase stabiliseerimismeetodit:
Stabiliseerimistöö teede ehitamisel ja vundamentide rajamisel

Teede ehitamisel ja keskkonnaehitusel ette tulevad stabilisatsioonitööd
* Tööstushoonete ja sildade vundamentide rajamine
* Väljakute, parklate, spordirajatiste ja laopindade rajamine
* Külgnevate ehitiste kaitsmine
* Pinnasesurve vähendamine
* Väga pehmete pinnaste stabiliseerimisel tunnelite rajamine
* Maanteede, tänavate ja raudteede rajamine
* Basseinide, prügimägede jms vundamentide rajamine
* Veealuste kaitsekihtide rajamine
* Kaablite ja torujuhtmete paigaldamine
* Müratõkete rajamine
* Põhjavee kaitsekihtide rajamine
* Veekogude kallaste kujundamine
* Erosioonikaitse
* Igikeltsa ja külma eest kaitsvate pinnasekihtide rajamine

Saastunud pinnase töötlemine

* Saastunud pinnase isoleerimine
* Toksiliste jäätmete neutraliseerimine

Erinevate materjalide segamine:

* Tööstuslike kõrvaltoodete taaskasutus
* Vedelate jäätmete fikseerimine

Süsteemi tööpõhimõte
ALLU PF survemahutist juhitakse sideaine pinnasesse. Ekskavaatorile kinnitatud ALLU PM segamistrumlid segavad sideaine pinnasega ja ALLU DAC mõõdab, juhib ja esitab andmed stabiliseerimisprotsessi kohta.